ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Συνέντευξη του Δρ. Χάρη Κωνσταντινίδη στo ηλεκτρονικό περιοδικό “HEALTH & LIFE”

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Διαβάστε παρακάτω την συνέντευξη του Δρ. Χάρη Κωνσταντινίδη στο ηλετρονικό περιοδικό “HEALTH & LIFE”, με θέμα “Ρομποτική Οισοφαγεκτομή, το μέλλον της χειρουργικής ογκολογίας του οισοφάγου”.

Εδώ και τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εφαρμόζεται η ρομποτική θώρακο/κοιλιακή οισοφαγεκτομή στη χώρα μας. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή επέμβαση αντιμετώπισης του καρκίνου του οισοφάγου που εφαρμόζεται μόνο σε ελάχιστα εξειδικευμένα κέντρα παγκοσμίως. Διενεργείται αποκλειστικά από τη χειρουργική ομάδα του Δρ Χάρη Κωνσταντινίδη στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης/Μεσογείου. Η επέμβαση διενεργείται εξ᾽ ολοκλήρου ρομποτικά, με την πλήρη απουσία χειρουργικών τομών.

Ζητήσαμε από τον επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας, Δρ Χάρη Κωνσταντινίδη, διευθυντή Κέντρου Ρομποτικής και Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής και Ογκολογίας, να μας μιλήσει για αυτήν την πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση:

Τα νεοπλάσματα του οισοφάγου είναι από τα πιο επιθετικά καρκινώματα του πεπτικού, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη χειρουργική τους αφαίρεση για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής και κατά το δυνατό ριζικής θεραπείας. Η χειρουργική ογκολογία του οισοφάγου αποτελεί παραδοσιακά ένα εξειδικευμένο και απαιτητικό αντικείμενο, που προϋποθέτει βαθιά γνώση της χειρουργικής ανατομικής της περιοχής τόσο της κοιλιάς, όσο και του θώρακα. Αυτό οφείλεται στο ότι ο οισοφάγος διαπερνά διαδοχικά και τους δύο αυτούς ανατομικούς χώρους, ερχόμενος σε στενή επαφή με το σύνολο των οργάνων τόσο του θώρακα, όσο και της άνω κοιλίας κατά τη διαδρομή του.

Τα τελευταία 8 χρόνια η χειρουργική μας ομάδα ήταν η μόνη στην Ελλάδα που αντιμετώπιζε τις παθήσεις αυτές λάπαρο- και θώρακοσκοπικά. Μοναδικός ανταγωνισμός μας ήταν η ανάγκη των σθενών μας για μια ακόμα λεπτομερέστερη και αποτελεσματικότερη θεραπεία. Αποφασίσαμε λοιπόν προ 4ετίας, με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας και σε απόλυτη αρμονία με τις πιο σύγχρονες διεθνείς τάσεις της χειρουργικής ογκολογίας, να δώσουμε στη χειρουργική του οισοφάγου μια τελείως διαφορετική διάσταση.

Η ρομποτική χειρουργική είναι μια νέα επαναστατική μέθοδος στο χώρο της χειρουργικής ογκολογίας και βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στην αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου, προσφέροντας δυνατότητες πολλαπλάσιες όλων των άλλων τεχνικών με το πλέον σύγχρονο χειρουργικό ρομπότ “da Vinci”.

Το ρομποτικό σύστημα προσφέρει τρισδιάστατη εικόνα, με μεγέθυνση περίπου 20 φορές. Αποτέλεσμα αυτού είναι πως παρέχει εξαιρετικές συνθήκες όρασης και λεπτομερέστατου καθαρισμού των λεμφαδένων, γεγονός που αποτελεί μια από τις βασικότερες απαιτήσεις της ογκολογικής χειρουργικής. Επιπλέον, οι βραχίονες του ρομπότ είναι σε θέση να εκτελούν κάθε κίνηση με απόλυτη ακρίβεια, πετυχαίνοντας την πραγματοποίηση ακόμα και των ποιο δύσκολων χειρουργικών χειρισμών. Οι δυνατότητες αυτές έχουν ιδιαίτερη αξία κατά τη διενέργεια αναστομώσεων που απαιτούνται στην επέμβαση αυτή, μειώνοντας δραματικά την πιθανότητα αποτυχίας τους. Επιπλέον, ο ασθενής απολαμβάνει και τα γενικότερα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής τεχνολογίας που σχετίζονται με την απόλυτη ακρίβεια των χειρισμών, που είναι αδύνατο να επιτευχθεί από το ανθρώπινο χέρι.

Οι συγκεκριμένες επεμβάσεις αφορούν περιπτώσεις ασθενών με κακοήθη νεοπλάσματα του οισοφάγου, που μπορεί να επεκτείνονται και στο στόμαχο. Διενεργούνται εξ᾽ ολοκλήρου ρομποτικά, τόσο στην κοιλιά, όσο και στο θώρακα, με την πλήρη απουσία χειρουργικών τομών. Η ρομποτική γάστρο-οισοφαγεκτομή και μάλιστα σε πρηνή θέση, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου, από την ομάδα μας πριν από 4 χρόνια και έκτοτε την έχουμε εφαρμόσει σε αρκετές δεκάδες ασθενών με εξαιρετικά αποτελέσματα. Προσφέρει άριστη εργονομία κατά τη διάρκεια της επέμβασης, απαιτεί τη χρήση λιγότερων εργαλείων και τομών από κάθε άλλη εναλλακτική προσπέλαση, εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες διεγχειρητικού αερισμού, αλλά και άριστη έκθεση του χειρουργικού πεδίου, με αποτελεσματικότερο λεμφαδενικό καθαρισμό του περί-οισοφαγικού χώρου. Οι ασθενείς καθίστανται περιπατητικοί και πλήρως κινητοποιημένοι 12-24 ώρες μετά την επέμβαση, ενώ εξέρχονται συνήθως την 7η μετεγχειρητική ημέρα σε άριστη φυσική κατάσταση.

Πιθανή ανοικτή διακοιλιακή και διαθωρακική χειρουργική προσπέλαση θα απαιτούσε πολλαπλάσια παραμονή στο νοσοκομείο, αυξάνοντας δυσανάλογα τη χειρουργική κάκωση, τον πόνο, τη πιθανότητα επιπλοκών, αλλά και το κόστος της νοσηλείας. Η λαπαροσκοπική προσπέλαση υπακούει σε σειρά περιορισμών στην δυνατότητα διεγχειρητικών χειρισμών, στα πλαίσια τόσο του λεμφαδενικού καθαρισμού, όσο και της δύσκολης οισόφαγο-γαστρικής αναστόμωσης που απαιτείται. Τα οφέλη από τη ρομποτική προσέγγιση των νεοπλασματικών παθήσεων του οισοφάγου είναι κάτι παραπάνω από προφανή, μια και αυτή καταργεί όλους τους περιορισμούς της λαροσκόπησης, προσφέρει συνολικά τον ιδανικό συνδυασμό λεπτομερούς, αποτελεσματικής, ανώδυνης, αναίμακτης, αλλά και ανεπίπλεκτης θεραπείας.

Πηγή: Health & Life

Pin It on Pinterest