ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Λαπαροσκοπική επέμβαση Konstantinidis et al

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής