ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

 • Surgical treatment of large and complicated hiatal hernias with the new resorbable mesh with hydrogel barrier (PhasixTM ST): a preliminary study.
  Δημοσιεύτηκε στο Journal of Robotic Surgery, April 2022
 • Late onset of subcutaneous emphysema following laparoscopic procedures. Concerns a propos of one case.Harilaos D. Konstantinidis
  Δημοσιεύθηκε στο The Internet Journal of Surgery 2008; Volume 16, Number 2.
 • Laparoscopic Placement of Ventriculoperitoneal Shunts: An Innovative Simplification of the Existing Techniques.H. Konstantinidis
  Δημοσιεύθηκε στο Minim Invas Neurosurg 2007; 50: 62 – 64.
 • Management Of Unexpected Solid Benign Liver Tumors During Laparoscopic Surgery: Concerns A Propos Of One Case. H. Konstantinidis
  Δημοσιεύθηκε στο The Internet Journal of Surgery. 2007; Volume 10, Number 2.
 • Capecitabine Provides Low Toxicity Antitumor Chemotherapy During Perioperative Period Of Colectomy: Experimental Study In Rats. H. Konstantinidis
  Δημοσιεύθηκε στο The Internet Journal of Oncology. 2007; Volume 4, Number 2.
 • Histological evaluation of colonic anastomotic healing, during perioperative Capecitabine administration. Experimental study in rats. H. Konstantinidis
  Δημοσιεύθηκε στο Histol Histopathol (2007) 22: 1213-1220.
 • Effect of Capecitabine on the Healing of Colonic Anastomoses in Rats. H. Konstantinidis
  Δημοσιεύθηκε στο Dis Colon Rectum 2006; 50: 1–8.
 • Surgical emergency for inflammatory bowel disease.G. Marakis, T. Pavlidis, K. Ballas, H. Konstantinidis
  Δημοσιεύθηκε στο Int J Colorectal Dis (2007) 22: 93–94.
 • An unusual cause of haemoptysis in a young male. H Konstantinidis
  Δημοσιεύθηκε στο International Seminars in Surgical Oncology2006, 3:6.
 • INTERDIGITAL PILONIDAL SINUS IN A HAIRDRESSER. H. KONSTANTINIDIS
  Δημοσιεύθηκε στο Journal of Hand Surgery, 2006 31B: 3: 290–291.
 • Int J Med Robot. (2017, Nov 23) doi: 10.1002/rcs.1876. Robotic Strong’s procedure for the treatment of superior mesenteric artery syndrome.
  Description of surgical technique on occasion of the first reported case in the literature. Konstantinidis H, Charisis C, Kottos P.

Pin It on Pinterest