ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

blank

  • Robotic Colorectal Surgery, at XVII International Surgery Conference, Feb 2022

  • Robotic Gastro-esophageal Surgery. Review of the Literature and Technique Presentation, at XVII Congress of the Bulgarian Surgery Association. Oct 2021

  • Laparoscopic management of ovarian cysts. 5th EUASSO (European Asian Society of Surgical Oncology) Congress. Thessaloniki, 10/18.

  • Laparoscopic treatment of solitary metachronous mesenterial metastatic site from colon cancer. 5th EUASSO (European Asian Society of Surgical Oncology) Congress. Thessaloniki, 10/18.
  • Laparoscopy can offer the ability for major resections for adrenal tumors. 5th EUASSO (European Asian Society of Surgical Oncology) Congress. Thessaloniki, 10/18.
  • Robotic approaches for rectal cancer. 5th EUASSO (European Asian Society of Surgical Oncology) Congress. Thessaloniki, 10/18.
  • Robotic Esophagectomy. 5th EUASSO (European Asian Society of Surgical Oncology) Congress. Thessaloniki, 10/18.
  • The first reported case of total laryngectomy in a patient with previous total pneumonectomy. 5th EUASSO (European Asian Society of Surgical Oncology) Congress. Thessaloniki, 10/18.
  • Upper esophagus granular cell tumors. A rare cause of dysphagia. 5th EUASSO (European Asian Society of Surgical Oncology) Congress. Thessaloniki, 10/18.
  • Laparoscopic en bloc Left Adrenalectomy, Left Nephrectomy and Spleenectomy. 26th EAES (European Association of Endoscopic Surgery) International Congress. London UK, 05/2018.
  • Hybrid Robotic Assisted technique for the treatment of the Extra-hepatic biliary lithiasis after Subtotal Gastrectomy. 26th EAES (European Association of Endoscopic Surgery) International Congress. London UK, 05/2018.
  • Robotic technique for the treatment of Esophageal cancer. 26th EAES (European Association of Endoscopic Surgery) International Congress. London UK, 05/2018.
  • Surgical technique for the laparoscopic control of intraopeative middle hepatic vein haemorrhage during laparoscopic cholecystectomy. 26th EAES (European Association of Endoscopic Surgery) International Congress. London UK, 05/2018.
  • Robotic Strong’s procedure for the treatment of Wilkie’s syndrome. Description of surgical technique on occasion of the first reported case in the literature. 26th EAES (European Association of Endoscopic Surgery) International Congress. London UK, 05/2018.
  • Thoracoscopic Left Total Pneumonectomy. Presentation of surgical technique. 26th EAES (European Association of Endoscopic Surgery) International Congress. London UK, 05/2018.
  • Full dissection and excision of the mediastinal hernia sac in large hiatal hernias. The contribution of the Da Vinci robotic system. Παρουσιάστηκε στο 6th SEERSS (South Eastern European Robotic Surgery Society) International Congress, 12/2017.
  • Robotic low anterior resection. The gold standard technique for the treatment of rectosigmoid cancer.
   Παρουσιάστηκε στο 6th SEERSS (South Eastern European Robotic Surgery Society) International Congress, 12/2017.
  • Robotic right hemicolectomy. Surgical technique presentation.
   Παρουσιάστηκε στο 6th SEERSS (South Eastern European Robotic Surgery Society) International Congress, 12/2017.
  • First application of robotic Strong’s procedure for the treatment of superior mesenteric artery syndrome.
   Παρουσιάστηκε στο 6th SEERSS (South Eastern European Robotic Surgery Society) International Congress, 12/2017.
  • The contribution of robotic surgery in the treatment of the extra-hepatic biliary lithiasis.
   Παρουσιάστηκε στο 6th SEERSS (South Eastern European Robotic Surgery Society) International Congress, 12/2017.
  • The role of robotic surgery in the treatment of rectal prolapse.
   Παρουσιάστηκε στο 6th SEERSS (South Eastern European Robotic Surgery Society) International Congress, 12/2017.
  • The superiority of robotic surgery in the treatment of esophageal cancer.
   Παρουσιάστηκε στο 6th SEERSS (South Eastern European Robotic Surgery Society) International Congress, 12/2017.
  • The proven superiority of robotic surgery in the treatment of esophageal cancer.
   Παρουσιάστηκε στο 13th Greek-Cypriot Surgical Congress, 11/2017.
  • Robotic Right Hemicolectomy. Presentation of surgical technique.
   Παρουσιάστηκε στο 13th Greek-Cypriot Surgical Congress, 11/2017.
  • Robotic assisted treatment of common bile duct lithiasis in a patient with multiple previous abdominal operations.
   Παρουσιάστηκε στο 13th Greek-Cypriot Surgical Congress, 11/2017.
  • Robotic Low Anterior Resection. The technique which surpasses the limitations of every other method.
   Παρουσιάστηκε στο 13th Greek-Cypriot Surgical Congress, 11/2017.
  • Granular Cell Tumor of Cervical Oesophagus: Excision of an extremely rare tumor causing Dysphagia.
   Παρουσιάστηκε στο 2nd Multidisciplinary Head and Neck Cancer Congress, 09/2017.
  • Total Laryngectomy performed in a patient with history of Total Pneumonectomy: First reported case in the international literature.
   Παρουσιάστηκε στο 2nd Multidisciplinary Head and Neck Cancer Congress, 09/2017.
  • The Use of Harmonic Focus Curved Shear by Ethicon at Superficial Parothydectomy Procedures
   Ανακοινώθηκε στο IX BALKAN ORL CONGRESS, Montenegro – June 2014.
  • Modified technique for the Prevention of Frey Syndrome after Superficial Parothidectomy
   Ανακοινώθηκε στο IX BALKAN ORL CONGRESS, Montenegro – June 2014.
  • Superficial Parothydectomy with Synchronous Total Thyroidectomy. First Cases in Literature
   Ανακοινώθηκε στο IX BALKAN ORL CONGRESS, Montenegro – June 2014.
  • Laparoscopic Ventral Hernias Repair with the GORETEX DUALMESH. our early experience of the first 20 cases.
   Ανακοινώθηκε στο 18th Congress for European Association of Endoscopic Surgery, Geneva – June 2010.
  • Laparoscopicaly Resected Angiolipoma of the Sigmoid Mesocolon. The first reported case in the literature.
   Ανακοινώθηκε στο 18th Congress of European Association for Endoscopic Surgery, Geneva – June 2010.
  • High grade anal canal dysplasia and primary cancer due to HPV infection. Report of a case.
   Ανακοινώθηκε στο 4th World Congress on Quality in Medical Practice, October 2008.
  • Late onset of subcutaneus emphysema following laparoscopic procedures. Concerns a propos of one case.
   Ανακοινώθηκε στο 4th World Congress on Quality in Medical Practice, October 2008.
  • Laparoscopically assisted placement of ventriculoperitoneal shunts: an innovative and simplified technique.
   Ανακοινώθηκε στο 4th International Hydrocephalus Workshop, May 2007.
  • Spinal acute subdural haematoma after spinal anaesthesia: a rare cause of complete paraplegia.
   Ανακοινώθηκε στο 5th International Congress on the Improvement of the Quality of life on th Dementia, Parkinson’s disease, Epilepsy, MS and Muscular disorders January 2007.
  • Low toxicity perioperative chemotherapy for colorectal cancer. Experimental study in rats after capecitabine administration.
   Ανακοινώθηκε στο 3rd World Congress on “Quality in clinical practice”, September 2006.
  • The effect of capecitabine on the healing of colonic anastomoses in rats.
   Ανακοινώθηκε στο International Congress on Colorectal Cancer, May 2004.

Pin It on Pinterest