ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Πρωτοπόρα επέμβαση για καρκίνο του οισοφάγου με ρομποτική χειρουργική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Πρωτοποριακή ρομποτική θωρακοκοιλιακή οισοφαγεκτομή, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης από τη χειρουργική ομάδα του Δρ. Χάρη Κωνσταντινίδη, Διευθυντή του Κέντρου ρομποτικής γενικής χειρουργικής.

Η επέμβαση διενεργήθηκε εξ ολοκλήρου ρομποτικά, τόσο στην κοιλιά, όσο και στο θώρακα, με πλήρη απουσία χειρουργικών τομών, σε ασθενή με καρκίνο του οισοφάγου που επεκτεινόταν και στον στόμαχο. Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Si HD, που μόνο το Ιατρικό Διαβαλκανικό διαθέτει, παρείχε τρισδιάστατη εικόνα με μεγέθυνση περίπου 15-20 φορές, ώστε σε συνθήκες εξαιρετικής όρασης να γίνει λεπτομερέστατος καθαρισμός των λεμφαδένων του περι-οισοφαγικού χώρου.

Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, ο ασθενής ήταν περιπατητικός και πλήρως κινητοποιημένος 12 ώρες μετά την επέμβαση, ενώ εξήλθε την 7η μετεγχειρητική ημέρα και σε άριστη φυσική κατάσταση.

«Η πρωτοποριακή αυτή επέμβαση εφαρμόζεται μόνο σε ελάχιστα εξειδικευμένα Ιατρικά Κέντρα παγκοσμίως και αποτελεί τεχνική με εξαιρετικά αποτελέσματα για τον καρκίνο του οισοφάγου», τόνισε ο επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας, Δρ. Χάρης Κωνσταντινίδης.

Επισήμανε ότι, επειδή τα νεοπλάσματα του οισοφάγου είναι από τα πιο επιθετικά καρκινώματα του πεπτικού, καθίσταται αναγκαία η άριστη χειρουργική τους αφαίρεση για την επίτευξη μιας κατά το δυνατόν, ριζικής θεραπείας και κατέληξε: «Τα τελευταία χρόνια, η χειρουργική μας ομάδα αντιμετώπιζε τις παθήσεις αυτές λάπαροσκοπικά και θωρακοσκοπικά. Αποφασίσαμε με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας και σε απόλυτη αρμονία με τις πιο σύγχρονες διεθνείς τάσεις της χειρουργικής ογκολογίας, να δώσουμε στη χειρουργική του οισοφάγου ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα».

Η ανοικτή διακοιλιακή και διαθωρακική χειρουργική προσπέλαση, σύμφωνα με τον Δρ. Χάρη Κωνσταντινίδη, θα απαιτούσε πολλαπλάσια παραμονή στο νοσοκομείο, σημαντικά μεγαλύτερη χειρουργική κάκωση, πόνο και πιθανότητα επιπλοκών. Επίσης, η λαπαροσκοπική προσπέλαση «υπερτερεί σαφώς της ανοιχτής, αλλά υπακούει σε μια σειρά διεγχειρητικών περιορισμών. Τα οφέλη από τη ρομποτική προσέγγιση των νεοπλασματικών παθήσεων του οισοφάγου είναι η λεπτομερής, αποτελεσματική, ανώδυνη, αναίμακτη και χωρίς επιπλοκές θεραπεία», σημείωσε ο Δρ. Χάρης Κωνσταντινίδης.

Αναδημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύπο:

Pin It on Pinterest