ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική – Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Η Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική εκπροσωπείται από δύο τεχνικές, την προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική και την ρομποτική χειρουργική. Με τις κατάλληλες τεχνικές και τον αντίστοιχο υλικοτεχνικό εξοπλισμό μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες επεμβάσεις με ελάχιστες τομές ή μετεγχειρητικό πόνο. Ο χειρουργός Χάρης Κωνσταντινίδης μας εξηγεί τις βασικές αρχές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Παρακολουθήστε το σχετικό video

Pin It on Pinterest