Δρ. Χάρης Κωνσταντινίδης - Γενικός χειρουργός Θεσσαλονίκη

Haris D. Konstantinidis, MD – PhD
General Surgeon, Doctor of Aristotelian University Medical School

Chief Director of Robotic and Minimally
Invasive General and Oncologic Surgery Department

Head of American Institute of Minimally Invasive Surgery (AIMIS) Robotic and Advanced Laparoscopic General Surgery Department

Our goal is to offer a rich source of information about the object and the applications of modern surgery. We cite data for both classic surgery and it’s new applications, including laparoscopic, robotic surgery, and also laser surgery. All the above, which are defined as “Minimally Invasive Surgery” are the field of interest of Dr H.D. Konstantinidis. We are referring to the broad public worldwide, and also to medical professionals, presenting the latest data of modern surgery, filtered through the long specialisation and experience of the surgical team of Dr H.D. Konstantinidis.

Read More

Surgical Procedures

The surgical team of Dr H.D. Konstantinidis applies the latest methods of classic general and oncologic surgery, while simultaneously specializes in laparoscopic, robotic and laser surgery. Fields of special interest for us are also morbid obesity surgery, vein surgery, surgical gynaecology and thoracoscopic surgery.

Robotic surgery

After the establishment of Laparoscopic Surgery, the new revolution of 21st century in the field of Minimally Invasive Surgery is Robotic Surgery.

Read More

Laparoscopic surgery

One of the greatest evolutions in medical science, and definitively the greatest in General Surgery during the 20th century, is Laparoscopic Surgery.

Read More

Surgical oncology

Surgical Oncology is a specialty of general surgery and its object is the surgical treatment of several neoplasms.

Read More

Hemorrhoids treatment

Haemorrhoids locate at the anus, being a natural anatomic element. In fact they are a network of veins carrying blood all over the anal canal.

Read More

Biliary surgery

The treatment of biliary is exclusivelly surgical. Laparoscopic and robotic surgery apply and conventional procedures have actually been depricated.

Read More

Thyroid Surgery

Human body has multiple endocrine glands, which control multiple and important functions of the body, with the several hormones that secrete into blood.

Read More

Your comments about the doctor

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα

Ν.Κ, Ελεύθερος επαγγελματίας, 36 Ετών

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα

Μ.Χ, Οικιακά, 59 Ετών

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα

Γ.Δ, Αρχιτέκτων, 44 Ετών

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα

Χ.Κ, Δικηγόρος, 52 Ετών

Latest news