ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Μαρτυρία ασθενούς Χ.Κ. – 58 Ετών

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ

Συνεργασία άψογη, συγκινητικό το ανθρώπινο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ γιατρέ. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα.

Χ.Κ.,
58

Pin It on Pinterest