ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Μαρτυρία ασθενούς Π.Μ. – 35 Ετών

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ ΣΕ ΥΠΕΡΠΑΧΥΣΑΡΚΗ ΑΣΘΕΝΗ

Ο κ. Κωνσταντινίδης αλλά και όλη η ιατρική ομάδα που έχει συνθέσει, είναι πάνω απ’ όλα Άνθρωποι, ευθείς κι ευγενικοί χαρακτήρες, με χαμόγελο. Χάρη σε αυτούς και στον απλό τρόπο με τον οποίο μεταδίδουν στον ασθενή τόση γνώση, όση χρειάζεται να έχει για την περίπτωσή του, μπήκα με αυτοπεποίθηση και πολύ καλή διάθεση στο χειρουργείο κι έτσι ακριβώς βγήκα. Χωρίς μετεγχειρητικό πόνο ή οποιαδήποτε άλλη παρενέργεια. Ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου: τον διευθυντή ρομποτικής χειρουργικής και ογκολογίας του Διαβαλκανικού ιατρικού κέντρου, γενικό χειρούργο, κ. Χάρη Κωνσταντινίδη και όλη την άψογη ομάδα του για την υποστήριξη. Πάντα δίπλα στους ασθενείς, με χαμόγελο κι ενσυναίσθηση.

Π.Μ.,
35

Pin It on Pinterest