ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Μαρτυρία ασθενούς Μ.Κ.

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

ΟΙΣΟΦΑΓΕΚΤΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΘ

Χειρουργική Ογκολογία στην εποχή του κορωνοϊού. Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία στη ΜΕΘ. Όπως για παράδειγμα σε ασθενή με αφαίρεση του οισοφάγου, όπου ο ίδιος μοιράζεται την εμπειρία του μαζί μας. Όπλα μας η πολυετής εμπειρία, η απόλυτη εξειδίκευση στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και φυσικά η σύγχρονη τεχνολογία.

M.K.,

Pin It on Pinterest