ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Μαρτυρία ασθενούς – Κ.Ι. – 45 Ετών

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΗΛΗΣ

Excellent doctor, one of the best in Europe. I had a nielsen surgery since then i feel perfect.

Κ.Ι.,
45

Pin It on Pinterest