ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Μαρτυρία ασθενούς eleni aslanidou

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Δεύτερη επέμβαση με τον κ. Κωνσταντινίδη και την ομάδα του. Εξαιρετικός γιατρός και άνθρωπος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

eleni aslanidou,