ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Μαρτυρία ασθενούς Σ.Κ. – 46 Ετών

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ

Ευχαριστώ που μου σώσατε τη ζωή! Ευχαριστώ Χάρη Κωνσταντινιδη και όλη την ομάδα για την πολύτιμη βοήθεια σας.

Σ.Κ.,
46

Pin It on Pinterest