ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Μαρτυρία ασθενούς Eren Galipoglu

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Ευχαριστώ τον κύριο Χάρη Κωνσταντινιδη και όλη την ομάδα, τον Χειρουργό Χρήστο Χαριση και την γραμματέα της ομάδας Ελεονωρα για την πολύτιμη βοήθεια της. Έκανα επέμβαση αφέρεση οισοφάγου με ρομποτική είμαι πολύ ευχαριστημένος και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο Χάρη Κωνσταντινίδη και την ομάδα του. Όλοι είναι άξιοι.

Eren Galipoglu,