ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Μαρτυρία ασθενούς Colin ROBINS

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Well what can I say, I was totally overwhelmed by the way I was treated by Dr. Konstantinidis and his team Dr. Christos Harisis and the ever effervescent Eleonora who even helped me outside hours.

I was recommended to Dr. konstantinidis by the gentleman who conducted my colonoscopisy, and was treated with the utmost respect and not too conciderable amount of patience by Dr. k. in two languages and i’m sure being asked the same question five times. The man in short is a God. we opted for the robotic surgery, less invasive, fewer much smaller scars and not unimportantly the greatly reduced recouperation time.The pain level was also reduced although I felt like he had been ratching about inside me with a JCB. Day three now and it is reducing conciderably.

So I would recommend Dr. Konstantinidis to anyone who has to undergo surgary if you need it without doubt.
ps. Christo those staples HURT.

COLIN ROBINS recovering CA patient.

Colin ROBINS,