ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Μαρτυρία ασθενούς Σταύρος Καρατάσος

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Ευχαριστώ που μου σώσατε τη ζωή!
Ευχαριστώ Χάρη Κωνσταντινιδη και όλη την ομάδα, τον αναισθησιολογο κ. Καλαιτζη, τον Χειρουργό Χρήστο Χαριση και την γραμματέα της ομάδας Ελεονωρα για την πολύτιμη βοήθεια της.

Σταύρος Καρατάσος,