ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Μαρτυρία ασθενούς ΣΜΑΡΩ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Πολύ καλός γιατρός επαγγελματίας . Τον συστήνω ανεπιφύλακτα !

ΣΜΑΡΩ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟΥ,