ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Μαρτυρία ασθενούς Κωνσταντίνος Βατιάνης

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Άριστη αντιμετώπιση, εξαιρετική συνεργασία, συγκινητικό το ανθρώπινο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ γιατρέ. Ευχαριστούμε Ελεωνόρα.

Κωνσταντίνος Βατιάνης,