ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής

Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής ο Δρ. Χ. Κωνσταντινίδης και το ΙΔΚ. Τις πλέον σύγχρονες ρομποτικές και προηγμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που εφαρμόζει η Ρομποτική χειρουργική ομάδα του Ιατρικού Διαβαλκανικού, είχαν την ευκαιρία να...