ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΟ VIVA TV SHOW

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Pin It on Pinterest