ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Η ρομποτική χειρουργική στην αντιμετώπιση της λιθίασης στη χολή

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Η Ρομποτική χειρουργική έχει ευρεία εφαρμογή και στην αντιμετώπιση περιπτώσεων λιθίασης του χοληφόρου δένδρου. Από τις πλέον απλές, όπως λιθίαση της χοληδόχου κύστεως, όσο στις πιο σύνθετες που αφορούν την λιθίαση του ηπατικού, αλλά και του χοληφόρου πόρου. Αυτό υποστηρίζει ο Χάρης Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Κέντρου Γενικής Ρομποτικής Χειρουργικής, αναφερόμενος στις ολοένα και περισσότερο διευρυμένες εφαρμογές της, στο χειρουργικό πεδίο.

Pin It on Pinterest