ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

Δρ. Χάρης Κωνσταντινίδης – Γενικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Δρ. Χάρης Κωνσταντινίδης - Γενικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη