ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

hariskonstantinidis – rocbotic surgery for colon cancer 800×600

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

Pin It on Pinterest