ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ MD-PhD

2017-12-20 13_03_33-1η Ρομποτική οισοφαγεκτομή στη Νοτιοανατολική Ευρώπη _ Μεσόγειο – Χάρης Δ. Κωνστ

Η χειρουργική του μέλλοντος... σήμερα

Πρώτη μας προτεραιότητα ο ασθενής

Με αφοσίωση στην χειρουργική καινοτομία

Πιστοποιημένος Χειρουργός
& Διεθνής Εκπαιδευτής

blank

Pin It on Pinterest