Ο ιατρός Δρ Χ. Κωνσταντινίδης έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου και της δράσης του στην έρευνα επί της σύγχρονης χειρουργικής, των νέων τεχνολογιών, αλλά και στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων. Συμμετείχε ως ομιλητής σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων με σκοπό την παρουσίαση και διάδοση των τελευταίων εξελίξεων της έρευνάς του, αλλά και πρωτοπόρων χειρουργικών τεχνικών και επεμβάσεων που κατά καιρούς έχει εφαρμόσει. Αρκετές από τις διαλέξεις του μάλιστα διακρίθηκαν τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνή επίπεδο. Ενδεικτικά παραθέτουμε τα παρακάτω:

  • Δημιουργία νέας χειρουργικής τεχνικής λαπαροσκοπικής εμφύτευσης κοιλιο-περιτοναϊκών παροχετεύσεων με ένα Trocar, (για την αντιμετώπιση της υδροκεφαλίας), “Konstantinidis et al method”, διεθνώς κατοχυρωμένη και δημοσιευμένη από το Minimally Invasive Neurosurgery, Feb 2007. Η νέα αυτή χειρουργική επέμβαση παρουσιάστηκε στη διεθνή επιστημονική κοινότητα στο 4th International Hydrocephalus Workshop, May 2007.
  • Βραβεύσεις για το ερευνητικό έργο πειραματικών μελετών με θέμα τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά συνέδρια.
  • Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά – ιατρικά περιοδικά.
  • Δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά επιστημονικά – ιατρικά περιοδικά.
  • Διαλέξεις και επιστημονικές ανακοινώσεις σε διεθνή ιατρικά συνέδρια.
  • Διαλέξεις και επιστημονικές ανακοινώσεις σε ελληνικά ιατρικά συνέδρια.