Τελικά ο καρκίνος του μαστού είναι θέμα γενετικής ανωμαλίας; Τι πιθανότητες έχει μια γυναίκα να νοσήσει απο καρκίνο του μαστού;

Ο χειρουργός Χάρης Κωνσταντινίδης απαντά σε καίρια ερωτήματα που αφορούν την συνηθέστερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες.